Ongevallenverzekering

Een ongeval is helaas niet altijd te voorkomen. Veel ongelukken gebeuren gewoon thuis of op het werk. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn, bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit.

Een Ongevallenverzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit als u door een ongeval blijvend letsel oploopt of komt te overlijden.

Bij blijvende invaliditeit stelt de verzekeraar de uitkering vast aan de hand van een percentage waarop de ontstane handicap wordt beoordeeld. Als u bijvoorbeeld volledig blind wordt, keert de verzekeraar het bedrag voor 100% uit. Raakt u tijdens een ongeval uw pink kwijt, dan wordt de handicap minder zwaar beoordeeld en ontvangt u een deel van het vooraf vastgestelde bedrag.

» Bekijk de productwijzer

 

Zorgverzekering

Een goede gezondheid is een waardevol bezit. Toch ontkomt niemand er aan om jaarlijks een keer een beroep te doen op de medische zorg. Bijvoorbeeld omdat u bezoek brengt aan de huisarts, uw gebit laat controleren bij de tandarts, of omdat u medicijnen nodig heeft.

Een goede zorgverzekering is belangrijk omdat de kosten van de gezondheidzorg flink kunnen oplopen. De verzekering is ook erg persoonlijk. Iedereen heeft een ander lichaam en de wensen voor medische zorg lopen sterk uiteen. Daarom kunt u zelf een passende zorgverzekering samenstellen door te kiezen uit verschillende pakketten en dekkingen.

Uw zorgverzekering samenstellen
In Nederland is iedereen verplicht een Basisverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt een groot deel van uw medische kosten, zoals geneeskundige zorg, ziekenhuisverblijf, geneesmiddelen en ziekenvervoer. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd op de polis van hun ouder(s).

U kunt de Basisverzekering met twee extra dekkingen uitbreiden: aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Verzekeraars bieden deze extra dekkingen aan in pakketvorm met verschillende samenstelling van aangeboden zorg.

De aanvullende verzekering dekt kosten voor onder andere fysiotherapie, kraamzorg, alternatieve geneeswijze, psychologische zorg en gebitsbehandelingen voor kinderen tot 18 jaar. De tandartsverzekering dekt de kosten voor behandelingen aan uw gebit en het plaatsen van kronen of bruggen.

Zorgtoeslag
De overheid biedt een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering met de zorgtoeslag. De regeling is een zogenoemde ‘inkomensafhankelijke regeling’. Dat wil zeggen dat de hoogte van de toeslag afhankelijk is van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. U krijgt meer toeslag naarmate uw inkomen lager wordt. U kunt de toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Op www.toeslagen.nl treft u uitbreide informatie aan over de zorgtoeslag.

Comments are closed.