Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst de onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Onze gegevens luiden: Van Daatselaar Assurantiën, gevestigd op het adres: Beukemaplein 16 te 7906 AK Hoogeveen. U kunt ons bereiken
op de volgende wijze: per telefoon (0528) 221107, per fax (0528) 233058 of per email info@vandaatselaar.nl. Ons kantoor is actief op
het internet, onder de naam www.vandaatselaar.nl. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 01158157.

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12019410

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in: Consumptief krediet, Hypothecair krediet, Spaarrekeningen, Levensverzekeringen en Schadeverzekeringen. De dienstverlening van onze website is anders dan onze kantoordienstverlening. Bij het afsluiten van een verzekering via onze website adviseren wij u niet. Deze dienstverlening kenmerkt zich als execution only. De aansprakelijkheid voor het afsluiten van een verzekering via onze website rust dan ook volledig bij de cliënt. De website is met zorgvuldigheid samengesteld. In de toekomst zal deze website mogelijk worden uitgebreid met meerdere verschillende verzekeringsproducten.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon: 070 – 3338999 of www.kifid.nl ons KiFiD aansluitnummer is: 300.013706

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van een bepaalde hypotheekverstrekker, bank of verzekeringsmaatschappij. De diensten van onze website vinden, zoals vermeld, plaats o.b.v. execution only.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen en banken voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Comments are closed.