Wat betekent het provisieverbod voor mij als consument?

Sinds 1 januari 2013 mogen adviseurs, bemiddelaars en aanbieders van financiële producten geen provisie meer berekenen. Provisie is de beloning die zij ontvingen van de bank of verzekeraar van wie zij de producten verkopen. Bijvoorbeeld een beleggingsverzekering, hypotheek of levensverzekering. U betaalt de adviseur rechtstreeks voor financieel advies en bemiddeling.

Provisieverbod bij verkoop financiële producten

Het provisieverbod geldt voor onder andere de volgende producten:

  • ingewikkelde financiële producten, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen;
  • hypothecaire kredieten;
  • inkomensverzekeringen, waaronder betalingsbeschermers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers;
  • uitvaartproducten.

Doel provisieverbod

Met een provisieverbod laat de adviseur zich niet meer leiden door financiële prikkels van de bank of verzekeraar. Hierdoor kan de adviseur helemaal in het belang van u als consument handelen.

Uitzondering provisieverbod

Uitzondering op het provisieverbod zijn:

  • provisies voor schadeverzekeringen;
  • consumptief krediet.

Bij schadeverzekeringen geldt sinds 1 januari 2012 een verbod op bonusprovisie. Bonusprovisies zijn vergoedingen om de verkoop van bepaalde producten aan te moedigen.

Comments are closed.