Aansprakelijkheidsverzekering

Uw dochter fietst per ongeluk tegen de geparkeerde auto van de buren. Uw hond rukt zich plotseling los en steekt de weg over, een fietser moet uitwijken en komt te vallen. Het is allemaal niet moedwillig, maar u of uw gezin is aansprakelijk voor de geleden schade van de tegenpartij.

In veel gevallen blijft de schade beperkt tot enkele honderden euro’s. Er zijn echter ook voorbeelden waarbij de schade onbetaalbaar zal zijn, doordat bijvoorbeeld de fietser als gevolg van het ongeval blijvend gehandicapt raakt.

Aansprakelijkheidsverzekering
De particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) biedt wereldwijd dekking aan alle gevallen van materiële en letselschade aan derden, waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. U kunt een keuze maken uit verschillende verzekerde bedragen.

» Bekijk de productwijzer

Rechtsbijstandverzekering

Elke dag loopt u het risico betrokken te raken in een juridisch conflict. Veel geschillen kunnen in onderling overleg worden opgelost. Maar soms komt u er niet uit zonder deskundige hulp. De kosten van juridische bijstand kunnen hoog oplopen. De rechtsbijstandverzekering helpt u en uw familieleden bij geschillen met bijvoorbeeld leveranciers die hun beloften niet nakomen, werkgevers die dreigen met ontslag en schadezaken waarbij de schuldigen niet willen betalen.

Verschillende dekkingen
Bij de meeste verzekeraars heeft de rechtsbijstandverzekering een modulaire opbouw. Zo zijn er dekkingen voor onder meer verkeer, consument en wonen en inkomen. Dit kan per verzekeraar verschillen. De meest voorkomende dekkingen zoals verkeersrechtsbijstand en gezinsrechtsbijstand worden vrijwel altijd aangeboden.

» Bekijk de productwijzer

Comments are closed.