Nationale Hypotheek Garantie

Sluit je een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan loop je als woningeigenaar minder risico en profiteer je van een rentekorting die kan oplopen tot 0,6% afhankelijk van de geldverstrekker. Dat kan vele euro’s per maand schelen. NHG is mogelijk bij de aankoop en/of de verbetering van je woning. Als je bijvoorbeeld je maandlasten niet meer kan betalen omdat je werkloos of arbeidsongeschikt bent geworden, dan moet je je huis verkopen. Als de opbrengst niet voldoende is om je restschuld af te lossen, betaalt het Waarborgfonds Eigen Woningen onder bepaalde voorwaarden het verschil aan de bank. Om hier recht op te hebben, maak je gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie, afgekort NHG. NHG biedt voor de hypotheekverstrekker dus een extra zekerheid dat de hypotheek wordt terug betaald. Bij het afsluiten van een hypotheek met NHG betaal je eenmalig een borgtochtprovisie aan NHG. Deze provisie is in 2023 vastgesteld op 0,6% van de hypotheeksom. Rekenvoorbeeld, als je een hypotheek afsluit voor € 245.000,= dan bedraagt de borgtochtprovisie € 1.470,=.

De normen voor de NHG zijn in samenspraak met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) opgesteld. Dat betekent dat een hypotheek met NHG een verantwoorde lening is. Een ander voordeel van een hypotheek met NHG is dat het Waarborgfonds je de restantschuld kan kwijtschelden, wanneer je naar hun oordeel geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop of alles hebt gedaan om de restschuld te verlagen.

Het maximale aankoopbedrag voor een woning met Nationale Hypotheek Garantie is per 1 januari 2023 gewijzigd naar € 405.000,=. 

Kosten meefinancieren
Houd er rekening mee dat je eigen geld moet inbrengen voor de financiering van alle bijkomende kosten. Denk hierbij aan notariskosten, advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten, NHG-kosten, bankgarantiekosten en 2% overdrachtsbelasting. Deze bijkomende kosten zijn ongeveer 5 of 6 procent van de koopsom. Het is namelijk niet meer mogelijk om alle genoemde kosten in je hypotheek op te nemen. Dit betekent dat hoewel de NHG-grens € 405.000,= is, je bij een koopsom van € 235.000,= niet meer dan € 235.000,= kunt lenen. Je kunt in 2023 namelijk 0% van de kosten in je hypotheek meefinancieren. Voor de overige kosten moet je dus altijd eigen geld inbrengen.
Rekenvoorbeeld, de koopsom van een woning is € 235.000,= en de kosten koper zoals hierboven genoemd bedragen € 11.000,= dan ben je benodigd voor de aankoop van een bestaande woning € 246.000,=. De geldverstrekker zal echter niet meer hypotheek verstrekken dan € 235.000,= (100% van de koopsom). Er moet dus een bedrag van € 11.000,= aan eigen geld worden ingebracht! Hier is een uitzondering op mogelijk indien de gekochte woning hoger wordt getaxeerd dan de aankoopprijs. Hier is overigens wel een grens aan gesteld.

Comments are closed.