Downloads & productwijzers

Waarvoor ben je precies verzekerd? Welke algemene voorwaarden gelden? Wat is je opzegtermijn?

In de productwijzers vind je belangrijke algemene informatie over de verschillende verzekeringen. Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken.

Handig!
Als je van plan bent een verzekering af te sluiten, dan is de productwijzer een handig hulpmiddel. Daarmee beoordeel je snel en makkelijk of de verzekering biedt wat je ervan verwacht. En of je die echt nodig hebt. Ook geeft de productwijzer informatie over de posten waaraan de verzekeraar geld besteedt.

Let op
De productwijzers op deze website bevatten alleen algemene informatie over verzekeringen. Bij elke verzekeraar zijn de exacte polisvoorwaarden vaak anders. Het heeft dus zin om de producten van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken!

Altijd online
Iedere verzekeraar plaatst de productwijzers op hun website. Vaak bieden zij daarnaast extra informatie. Over de bijzondere kenmerken van hun polissen én over de hoogte van hun premies. Heb je dan nog vragen, vraag dan uitleg aan je verzekeraar of aan ons.

Productwijzers levensverzekeringen

Direct ingaande lijfrente
Erfrente
Kapitaalverzekering
Uitvaartverzekering
Natura-uitvaartverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Spaarhypotheekverzekering

Productwijzers schadeverzekeringen

Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer, bagagewagen
Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)
Caravanverzekering
Inboedelverzekering
Motorrijtuigenverzekering
Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)
Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Opstalverzekering
Pechhulpverzekering
Pleziervaartuigenverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Rechtsbijstand in het verkeer
Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzers inkomensverzekeringen

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Betalingsbeschermingsverzekering (BBV)
Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)
Verzekering voor WGA-eigenrisicodragers
Collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) (voor werknemers via werkgever)
Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) (voor werknemers via werkgever)
Collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling (voor werknemers via werkgever)
Collectieve WIA-excedentenverzekering voor werknemers (via werkgever)
Collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers (via werkgever)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Daatselaar Assurantiën

Wet Financieel Toezicht

Dienstenwijzer

Overige

Europees aanrijdingsformulier
Algemeen schadeformulier
Polisvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen
Herbouwwaardemeter
Inboedelwaardemeter

Comments are closed.