Klachtenprocedure Van Daatselaar Assurantiën

Wij streven er naar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval willen wij dat van u graag weten. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Uw klacht schriftelijk indienen:
In eerste instantie zullen we proberen om samen tot een oplossing van uw klacht te komen. Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de behandeling van uw klacht door onze medewerker(s), dan kunt u zich binnen 30 kalenderdagen na dagtekening schriftelijk richten tot de directie. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan u mede te delen. Indien dit niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is – dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan u laten weten.

Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar:
Van Daatselaar Assurantiën
T.a.v. de Directie
Postbus 575
7900 AN HOOGEVEEN

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, kunt u zich wenden tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is hét onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van de brief van de directie een klacht indienen. Ons kantoor is geregistreerd bij het Kifid onder aansluitnummer: 300.013706. Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. Vanzelfsprekend kunt u zich ook altijd wenden tot de burgerlijke rechter.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0528 – 22 11 07 en/of e-mail info@vandaatselaar.nl.

Comments are closed.