Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houdt AFM toezicht op de financiële markten.

Naast de AFM houdt ook de Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de financiële markten. Zij zijn verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen nakomen.

De AFM is onafhankelijk. Toch is de AFM wel verbonden met de overheid. Het ministerie van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM. Zij keurt ook de begroting goed en stelt de heffingen vast. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenuitvoerders.

AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten, www.afm.nl

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)

Wanneer u een klacht heeft over financiële producten of diensten, kunt u bij het KIFID terecht. KIFID bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.

Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Zij is een onafhankelijke klachteninstelling en haar dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners via een stichting. Het bestuur van Kifid en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling of de uitkomst van een klacht. De Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep doen hun werk zelfstandig en onpartijdig. www.kifid.nl

Alles over verzekeren

Het Verbond van Verzekeraars is de vereniging van verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Bijna alle verzekeraars zijn bij het Verbond aangesloten.

Het Verbond is namens die verzekeraars gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verbeteren van communicatie met klanten, het verzekeren van zelfstandigen, de ontwikkelingen op de woningmarkt, verkeersveiligheid of ons pensioenstelsel.

Via deze pagina wordt u geïnformeerd over verschillende vormen van verzekeringen, www.allesoververzekeren.nl.

Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.
www.wijzeringeldzaken.nl

Pensioenkijker

Pensioenkijker zorgt dat Nederlanders gaan nadenken over hun pensioen. Ook maakt deze site pensioen begrijpelijker. Daarnaast geeft deze site objectieve informatie over pensioen, www.pensioenkijker.nl. Wil jij ook inzicht in jouw eigen pensioen neem dan eens een kijkje op de site
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Zorgverzekering vergelijken

Met het vergelijken van uw zorgverzekering kunt u snel en simpel veel geld besparen op de maandelijkse kosten van uw premie. Het vertrouwde gevoel bij uw huidige zorgverzekering kan een reden zijn om deze te behouden. Maar sluit uw huidige zorgverzekering nog wel volledig aan op uw persoonlijke situatie tegen de laagste kosten? www.zorgverzekeringwijzer.nl

Omgaan met geld

Omgaan met geld, het lijkt makkelijk. U ontvangt maandelijks uw inkomen, betaalt de rekeningen en daarnaast zijn er grote en kleine uitgaven. Toch vragen veel mensen zich regelmatig af waar het geld blijft.

U vindt hier informatie, tips en hulpmiddelen om meer inzicht in en grip op uw geld te krijgen. Niet alleen handig als u weinig te besteden heeft, maar ook als u een ruimer budget heeft. www.nibud.nl

 

 

Comments are closed.